Učlanite se i postanite vidljivi!

Opći uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG WEB INFORMATORA INFO-HRVATSKA.INFO

Nositelj usluge info-hrvatska.info je SONOS d.o.o., 10-oktoberßtrase 19, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich (u daljnjem tekstu: nositelj).

Predmet
Sadržaj općih uvjeta o korištenju poslovnog imenika info-hrvatska.info (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) je način pristupa, prikaz rezultata te korištenje ostalih funkcija koje sadrži info-hrvatska.info.

Raspoloživost sustava
Nositelj održava info-hrvatska.info tako da je isti u pravilu dostupan za korištenje 24 sata dnevno, svaki dan u godini. Nositelj pridržava pravo kraćeg obustavljanja pristupa do info-hrvatska.info iz tehničkih razloga održavanja ili zamjene opreme.

Način pristupa
Do info-hrvatska.info može se pristupiti na različitim razinama:

 • Razina JEDNOSTAVNO PRETRAŽIVANJE (Anoniman pristup i besplatan pristup do ograničenih sadržaja info-hrvatska.info);
 • Razina BESPLATNA REGISTRACIJA i dobivanje ČLANSKE ISKAZNICE (Potrebna je registracija s traženim podacima i suglasnost o općim uvjetima korištenja. Članska iskaznica za korištenje popusta kod ponuđača obračunava se prema važećem cjeniku);
 • Razina BESPLATAN DEMO UNOS VLASTITOG SADRŽAJA na info-hrvatska.info. (Besplatan unos vlastitog sadržaja s navođenjem traženih podataka i slikovnim materijalom. Unos potvrđuje urednik web poslovnog informatora. U roku od dva radna dana naručitelja kontaktira predstavnik info-hrvatska.info za daljnju suradnju);
 • Razina UNOS VLASTITOG SADRŽAJA na info-hrvatska.info (Nakon provedenog BESPLATNOG DEMO UNOSA VLASTITOG SADRŽAJA, se isti obračunava prema važećem cjeniku za razdoblje prikazivanja od jedne godine);
Podjela UNOSA VLASTITOG SADRŽAJA:

Jednostavan UNOS VLASTITOG SADRŽAJA prilikom registracije omogućuje korisniku vlastiti pristupu i uređivanje svojeg unosa u info-hrvatska.info. Korisnik se prijavljuje u sustav uređivanja sa svojim korisničkim imenom i lozinkom, koje određuje prilikom registracije. Svoju registraciju potvrđuje putem e-maila, klikom na link. E-mail dobiva na e-mail adresu koju je naveo prilikom registracije. Postoji mogućnost da e-poruka završi i u spamu korisnika);
Eventualne promjene u načinu pristupa i korištenju sustava, nositelj objavljuje na web stranicama info-hrvatska.info, a o bitnim promjenama korisnici će biti obaviješteni pismeno ili putem e-maila.

Ograničenje pristupa
Prijavom na razinu BESPLATNA REGISTRACIJA korisnik može s jednim korisničkim imenom i lozinkom koristiti usluge na web stranici http://www.info-hrvatska.info na samo jednom računalu istovremeno. Ako korisnik želi pristupati do funkcionalnosti web stranice koje mu nudi razina "besplatna registracija" s drugog računala, to je moguće samo ako se prije toga odjavio s prvog računala. Korisnik se s registracijom obvezuje da funkcionalnost web poslovnog informatora neće koristiti u nezakonite svrhe ili protivno etičkim i moralnim normama. Kako bi se spriječila zlouporaba i nepravilnosti, nositelj po potrebi provjerava istinitost podataka koji su navedeni prilikom registracije, prilikom davanja ponude ili potraživanja, i u slučaju zlouporabe ili nepravilnosti uklanja sadržaj koji ne odgovara gore navedenome. Također pridržava pravo uređivanja i dopunjavanja danih ponuda ili potraživanja, ako ustanovi da iste po sadržaju (odabrane kvalifikacije, sklopovi djelatnosti) ili obliku (neprimjerne slike) ne odgovaraju činjeničnom stanju ili standardima koji su specificirani u Hrvatskom kodeksu reklamiranja.

Ostali uvjeti korištenja info-hrvatska.info

Korisnik se obvezuje da će prilikom svake prijave na info-hrvatska.info za pristup do razine BESPLATNA REGISTRACIJA, do razine BESPLATAN DEMO UNOS VLASTITOG SADRŽAJA info-hrvatska.info te do razina UNOS VLASTITOG SADRŽAJA koristiti korisničko ime i lozinku koji su mu dodijeljeni prilikom registracije. Korisnik ima mogućnost spremanja lozinke (s kolačićima) tako da svaki put nije potrebna prijava. Lozinke se mogu mijenjati u sklopu postavljenih pravila u korisničkim postavkama na web stranicama info-hrvatska.info. Nositelj pridržava pravo promjene dodijeljenih lozinki korisnika na njihovu želju. Nositelj se obvezuje da će se eventualna promjena lozinke obaviti na način da će korisnicima biti osigurano nesmetano i neprekidno korištenje info-hrvatska.info.

Početak i trajanje BESPLATNE REGISTRACIJE i registracije za BESPLATAN DEMO UNOS VLASTITOG SADRŽAJA

Korisnik upisuje željeno korisničko ime i e-mail adresu te ostale podatke u odgovarajući obrazac na web stranicama info-hrvatska.info. Prilikom odabira korisničkog imena postoje ograničenja koja su opisana na web stranicama info-hrvatska.info prilikom registracije. Nakon ispravno provedene i završene registracije sustav automatski šalje poruku o izvršenoj registraciji na navedenu e-mail adresu. Poruka sadrži link za potvrđivanje za aktivaciju korisničkog računa. Na temelju korisnikove aktivacije korisničkog računa urednik također dobiva obavijest web poslovnog informatora info-hrvatska.info.

Korisničko ime i lozinka za razinu BESPLATNE REGISTRACIJE aktivni su sve dok korisnik ne otkaže postojeći račun. Prikaz BESPLATNOG DEMO UNOSA VLASTITOG SADRŽAJA aktivan je 2 (dva) dana od dana potvrđivanja objave unosa od strane urednika na info-hrvatska.info, do sklapanja produženja prikazivanja na temelju dogovora s predstavnikom.

Uvjeti korištenja razine BESPLATAN DEMO UNOS VLASTITOG SADRŽAJA

Korisničko ime i lozinka za razinu BESPLATAN DEMO UNOS VLASTITOG SADRŽAJA obuhvaćaju prava načina korištenja info-hrvatska.info opisanih u točci 7. Korisnik koristi besplatan demo unos vlastitog sadržaja info-hrvatska.info prva 2 (dva) dana, a nakon toga mu ističe pravo na demo prikazivanje. Demo sadržaj se u slučaju neproduženja prikazivanja odjavljuje, odnosno briše iz sustava.

Uvjeti korištenja web poslovnog informatora info-hrvatska.info
Korisnik se obvezuje da će se pridržavati sljedećih pravila:

 • Navedeni unosi moraju biti napisani na slovenskom jeziku i ne smiju sadržavati moralno neprimjeran ili uvredljiv govor.
 • Sadržaj mora biti istinit, točan i aktualan, ne smije biti nezakonit, štetan, zavađajuć, sporan, moralno neprimjeran ili uvredljiv, a naročito ne smije predstavljati kršenje prava intelektualnog vlasništva i uvredljivo ponašanje prema ostalim korisnicima info-hrvatska.info.
 • Podaci o ponuđaču moraju biti istiniti.
 • Korisnik se obvezuje da neće objavljivati kontaktne ili druge podatke treće osobe bez njezinog izričitog dopuštenja.
 • Nositelj pridržava pravo neobjavljivanja, odnosno brisanja objave cjelokupnog sadržaja ili bilo kojeg dijela sadržaja, pod uvjetom da isti predstavlja kršenje važećih propisa ili ovih općih uvjeta korištenja. Nositelj može izbrisati sve sadržaje koji je objavio korisnik koji je prekršio ove opće uvjete korištenja objavljivajući sadržaje trećih osoba suprotno ovim uvjetima, a ne samo one sadržaje koji krše ove uvjete.

Pretplata na razine UNOS VLASTITI H SADRŽAJA
Prijava na razinu UNOS VLASTITI H SADRŽAJA moguća je preko on-line obrasca na web stranici info-hrvatska.info.

Pretplata na razine UNOS VLASTITI H SADRŽAJA provodi se u nekoliko koraka. Naručitelj (ili operater u ime kupca i u razgovoru s njim) ispunjava on-line obrazac za narudžbu i unosi sve potrebne podatke za provođenje narudžbe.

Korisnik nakon kreiranja unosa vlastitog sadržaja i razgovora s predstavnikom dobiva računa koji mora podmiriti u roku od osam dana od dana izdavanja računa.

Kako bi se osigurala vjerodostojnost narudžbe nositelj smije kontaktirati naručitelja pred početkom narudžbe i provjeriti podatke. Pritom se nositelj obvezuje da će najkasnije u roku od dva radna dana nakon odobrenja oglasa kontaktirati naručitelja i dogovoriti se o daljnjoj suradnji.

Cjenik i plaćanje pretplate
Korisnik u skladu s važećim cjenikom i sukladno roku plaćanja navedenim na računu plaća pretplatu za korištenje razina UNOS VLASTITI H SADRŽAJA.

Korisnik je dužan u cijelosti podmiriti obveze iz ugovora o pretplati nastale do dana prestanka ugovornog odnosa.

U slučaju da račun nije plaćen u roku od 8 dana nakon isteka roka navedenog na računu, nositelj ima pravo privremeno deaktivirati korisničko ime i lozinku te njegov prezentacijski prostor. Ukoliko se naručitelj i nositelj dogovore za drugačije pokusno razdoblje objavljivanja, datum plaćanja time se može odgoditi.

Nositelj se obvezuje na svojim web stranicama http.//www.info-hrvatska.info ažurno objavljivati eventualne promjene cijena usluga koje se odnose na korištenje info-hrvatska.info.

Lozinka kao poslovna tajna
Korisnik se obvezuje da će lozinku koju mu je dodijelio nositelj, čuvati kao poslovnu tajnu i da će ju koristiti samo ovlaštena osoba. Korisnik je odgovoran za štetu ako lozinku neovlašteno koristi druga osoba.

Ukoliko korisnik sumnja da lozinku koristi neovlaštena osoba, mora o tome odmah obavijestiti nositelja koji će mu besplatno dodijeliti novu lozinku i onemogućiti pristup s trenutnom lozinkom. Sve eventualne troškove koji proizlaze iz zlouporabe, snosi korisnik.

Odgovornost za korištenje komunikacijske mreže
Korisnik se obvezuje koristiti modeme i ostale uređaje te javnu komunikacijsku mrežu u skladu sa svim propisima, atestima, dozvolama itd. Nositelj pruža adekvatnu opremu samo na svojoj stranici, a ne može se smatrati odgovornim za bilo kakve nepravilnosti ili nezakonito rukovanje koji bi mogli nastati kao posljedica neadekvatne opreme ili rukovanja korisnika. Nositelj nije odgovoran za prestanak pristupa do info-hrvatska.info koji nastane od strane korisnikovog pružatelja internetskih usluga (ISP).

Nositelj će najbolje što može pokušati savjetovati korisnika kod korištenju komunikacijskih uređaja.

Nositelj nije odgovoran za nikakvu izravnu ili neizravnu štetu koja korisniku nastane zbog tehničkih poteškoća ili prestanka rada info-hrvatska.info.

Pomoć kod korištenja info-hrvatska.info
Nositelj osigurava besplatnu pomoć i savjetovanje prilikom korištenja info-hrvatska.info, uz pomoć telefonskog broja 080 820 001 i e-mail-a: podpora@info-hrvatska.info. Nositelj će pomagati prema svojim mogućnostima i nije odgovoran za privremenu nedostupnost pomoći i savjetovanja.

Zaštita i korištenje osobnih podataka
Nositelj će osobne podate korisnika, koje mu isti posreduje za korištenje info-hrvatska.info, čuvati kao poslovnu tajnu, a poduzeće, odnosno ime i prezime korisnika te adresu korisnika može koristiti za izradu različitih popisa za slanje obavijesti putem e-maila, pošte te mobitela. Nositelj će osobne podatke korisnika koji je fizička osoba, koristiti u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i na temelju dogovora. Nositelj se obvezuje da će osobne podatke koristiti isključivo za komunikaciju s korisnikom, odnosno pretplatnikom, i za izvođenje pretplate.

Odgovornost za korištenje podataka
Iako nositelj vjeruje da su svi podaci sadržani u info-hrvatska.info, kvalitetni, točni i ažurni, nije odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja nastane korisniku zbog korištenja podataka objavljenih na info-hrvatska.info, odnosno zbog eventualnih pogrešaka ili netočnih informacija koji se nalaze na www. info-hrvatska.info.

Autorsko-pravna zaštita podataka i ograničenje korištenja podataka
Podaci o info-hrvatska.info zaštićeni su kao baza podataka sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima i pravnom poretku Europske unije.

Korisnik se obvezuje da će koristiti podatke objavljene u info-hrvatska.info samo za svoje potrebe i ne smije ih distribuirati dalje ili omogućiti korištenje drugim osobama bez izričitog pristanka nositelja. Korisnik ne smije koristiti i kopirati pojedine podatke i podatke iz baza ili dijelove baza podataka info-hrvatska.info na drugo računalo ili na bilo koji drugi medij s namjerom bilo kakve uporabe tih podataka koji su uređeni isto ili slično kao i oni na info-hrvatska.info. Korisnik je odgovoran za štetu koja proizlazi iz korištenja podataka dobivenih na info-hrvatska.info, koje je u suprotnosti s odredbama općih uvjeta o korištenju info-hrvatska.info.

Dužnost obavještavanja o promjeni podataka
Ako dođe do promjene podataka o korisniku razine UNOS VLASTITOG SADRŽAJA, korisnik mora o tome u roku od (3) tri dana u pismenom obliku obavijestiti nositelja putem pošte na adresu Sonos d.o.o., 10-oktoberßtrase 19, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich ili na telefonski broj 080 820 001, odnosno putem e-maila podpora@info-hrvatska.info.

Prestanak pretplate za pristup do odabrane razine UNOS VLASTITOG SADRŽAJA
Pretplata na info-hrvatska.info na razine UNOS VLASTITOG SADRŽAJA sklapa se na razdoblje od jedne godine. Odjavljivanje se provodi elektronski i putem pošte na adresu nositelja Sonos d.o.o., 10-oktoberßtrase 19, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich. Otkazivanje pretplate na info-hrvatska.info za razinu UNOS VLASTITOG SADRŽAJA nije moguće prije isteka godine dana.

Odjavljivanje pretplate na razinama UNOS VLASTITOG SADRŽAJA provodi se najmanje 30 dana prije isteka ugovora, a nakon toga se ugovor automatski produžuje za godinu dana.

Svako kršenje ovih uvjeta može rezultirati neposrednim prestankom ugovornog odnosa.

Rješavanje sporova
Rješavanje sporova Eventualne sporove između nositelja i korisnika rješava nadležni sud u Ljubljani.

Važenje općih uvjeta
Opći uvjeti primjenjuju se od 1. svibnja 2013.

Opći uvjeti, kao i sve promjene, objavljuju se na web stranici www.info-hrvatska.info, najmanje 30 dana prije njihove primjene.

NOVA PODUZEĆA

 • BIOREZONANCA RABAC, ISTRA, MERI MUNIH

  Poduzeće: BIOREZONANCA RABAC, ISTRA, MERI MUNIH

  Adresa: Ulica slobode 20, 52221

 • PRODAJA ZDRAVE PREHRANE NAHRIN, LJUBLJANA

  Poduzeće: PRODAJA ZDRAVE PREHRANE NAHRIN, LJUBLJANA

  Adresa: Drenikova ulica 28

  Telefon: +386 (0)1 4790470

 • NAJAM PLOVILA, JUST PERFECT, LJUBLJANA

  Poduzeće: NAJAM PLOVILA, JUST PERFECT, LJUBLJANA

  Adresa: Celovška cesta 130

NASUMIČNA PODUZEĆA

 • APARTMANI CERIN ANĐELO, ROVINJ

  Poduzeće: APARTMANI CERIN ANĐELO, ROVINJ

  Adresa: Giulia Giorgeria 19

  Telefon: +385 52 812211

 • TRIPLECLICKS, SFI HOME BUSINESS

  Poduzeće: TRIPLECLICKS, SFI HOME BUSINESS

  Adresa: Ljubljana

 • PRODAJA NAKITA, 925 SREBRNINA, LJUBLJANA

  Poduzeće: PRODAJA NAKITA, 925 SREBRNINA, LJUBLJANA

  Adresa: Parmova ulica 14

  Telefon: +386 (0)1 2301631

Poslovna suradnja

DALJE

poslovna suradnja

Info-hrvatska.info stranice koriste kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda Info-hrvatska.info stranica slažeš se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možeš podesiti u svojem internetskom pregledniku, a više o tome pročitaj ovdje.

Slažeš se:

Idi na informacije o EU Direktive Cookie.